Bestuur

SKK heeft zoals het hoort bij een Stichting ook een bestuur. Wat doen zij eigenlijk? 

 

De Voorzitter is sinds 2011  Yolande Nederveen. Ze zit de vergadering voor. Houdt alle data in de gaten. Zorgt ervoor dat de basiszaken geregeld zijn en blijven, zoals veiligheid voor iedereen, het jaarprogramma, voldoende communicatie en PR, en de samenwerking tussen verschillende partijen. Zij organiseert de jaarlijkse medewerkersavond, werft nieuwe stafleden en houdt daar gesprekken mee.  Verder biedt zij ondersteuning aan alles wat er nog voorbij komt aan werkzaamheden, PR en personen (dat geldt trouwens voor iedereen!)

 

De Penningmeester is al 10 jaar Paul Hörchner en hij beheert het inkomende en uitgaande geld. Denk aan betaling van de accommodatie, de bussen, SKK kleding en uitgaves op het kamp zelf. Ook houdt hij de inkomsten (kampgeld, sponsorgeld) bij en waarschuwt de Voorzitter als die balans mis dreigt te gaan. Paul heeft aangegeven zijn functie over te willen dragen.

 

Onze Secretaris is sinds 2016 Natascha Schouwenaar-Verschoor, een echte SKK-ster die de vergadering notuleert, de agenda en jaarkalender inplant en zorgt dat alles administratief verwerkt is.

 

Tom Janse, de oprichter van SKK is al sinds 1991 een vast punt in het bestuur met een schat aan ervaring. Hij heeft alle functies al eens vervuld, maar houdt zich op dit moment bezig met het bewaken van de kwaliteit,, het materiaalbeheer en is onze schakel met verschillende instanties.

 

Kevin Krebbers vervult op dit moment de PR van onze Stichting; hij houdt de website bij, geeft vorm aan de folders en flyers, regelt Facebook, Twitter en Instagram. Gelukkig krijgt hij af en toe hulp, maar hij zou dolblij zijn met extra assistentie.

 

Evert Frank van der Steeg is al een paar jaar onze Tienerkamp coördinator en zit niet alleen daarom in het bestuur, maar levert ook veel praktische tips. Hij is de schakel voor de communicatie van de stafmedewerkers.

 

In het bestuur schuift ook de coördinator van Kinderkamp aan. Martijn van Erp regelt dit nu al een aantal jaren. Hij houdt het bestuur op de hoogte van de stand van zaken. Zijn er voldoende stafleden? zijn alle taken uitgedeeld en helder? Is alles geregeld mbt het kampterrein? Materiaal? Vervoer? Het bezoeken van nieuwe kinderen en ouders.

 

Annelies van Deursen is onze laatste vaste bestuursmedewerker. Zij is destijds door het bestuur gevraagd om te fungeren als persoon die de belangen behartigt van de kinderen, onze deelnemers. Zij kijkt met een kritisch oog naar ideeën, gebeurtenissen en alle andere zaken die rond het organiseren van een Zomerkamp zich afspelen.