Kampleiding

Enthousiastelingen zijn het: de stafleden van de kampen van Stichting Kampwerk Krimpen. Ze hebben er graag een week vrije tijd voor over om kinderen hun leukste week van het jaar te geven. Ze weten wat kamp is, omdat ze zelf zijn mee geweest of omdat anderen zulke aantrekkelijke verhalen over kamp hebben verteld. Hoe dan ook, ze zijn aangestoken door het kampvirus.

De leiding gaat ervoor om kinderen een onvergetelijke week te bezorgen. In principe gaat het om mensen die in Krimpen wonen. Echter, goede mensen willen we niet kwijt. Als mensen door studie of anderszins Krimpen verlaten, dan behouden we ze toch graag als staflid. Daarnaast is per kamp een goede stafsamenstelling noodzakelijk. We proberen naar een goede verdeling te zoeken tussen mannen en vrouwen, tussen jongeren en wat minder jong en tussen rustig enthousiast en druk aandachtig. Zo wordt er ook wel eens in de kennissenkring gezocht naar mensen die over specifieke vaardigheden beschikken en nou net niet in Krimpen wonen, maar wiens inzet voor het welslagen van een kamp wel essentieel is.

Stafleden beschikken soms over een pedagogische opleiding of zijn daar nog mee bezig, maar ook stafleden die door ervaring en enthousiasme een kamp tot een succes kunnen maken, zijn welkom. Ieder brengt zijn eigen mogelijkheden in: sfeer maken, verzorgen, spel leiden, kokkerellen, overzicht houden, streng zijn of de clown uithangen. Gezamenlijk vormen de stafleden één team. Regelmatig worden stafleden bijgeschoold. Er worden trainingsweekends gehouden, waarop onderwerpen aan de orde komen als veiligheid, spelleiding, EHBO, aanpak van kinderen met (lichte) gedragsproblemen en verzorging.

Elk kamp wordt grondig geëvalueerd. Met nieuwe stafleden wordt voor het kamp een kennismakingsgesprek gehouden en zij worden tijdens het kamp gecoacht. Stafleden moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

 

SKK heeft een vrijwilligersbeleid opgesteld waarin onze visie, de waardering/vergoeding/begeleiding en gedragscode van de vrijwilligers is opgesteld.  Elke vrijwilliger (iedereen die betrokken is bij SKK en bij onze deelnemers) zal dit moeten ondertekenen en onderschrijven. Een exemplaar zal op verzoek aan u toegezonden worden.

 

We beantwoorden graag al je vragen. Je kunt ons bereiken op info@skkweb.nl. We vertellen je graag meer over onze identiteit, zorgplicht en persoonlijke aandacht voor deelnemers.