Persoonlijke aandacht voor deelnemers

Een belangrijk uitgangspunt van onze kampen is dat iedere deelnemer het naar zijn of haar zin moet hebben en dat het plezier van de een nooit ten koste mag gaan van het plezier van de ander. De groepsgroottes zijn in elk kamp afgestemd op de leeftijd van de deelnemers. Dat houdt in dat we voor een kinderkamp een maximum aanhouden van 35 deelnemers, voor een tienerkamp 30 en voor het jongerenkamp 25 deelnemers. Er worden groepen gemaakt van 5 à 6 jongens en meisjes. Door te werken met kleine groepjes hebben we voldoende overzicht over de deelnemers en kan de groepsleider extra aandacht geven aan zijn of haar groep. Naast de groepsleiding heeft ieder kamp een coördinator en een eigen kookstaf.


Evaluatie

Om te beoordelen of elk kind het naar zijn zin heeft, wordt door de staf dagelijks een evaluatie gehouden waarop alle deelnemers in het kort de revue passeren. De leiders van de corveegroepjes waarbij de kinderen zijn ingedeeld, heeft wat meer contact met zijn deelnemers en kan daar dan natuurlijk wat meer over vertellen.


Programma

We bieden de kinderen in het kamp een uitgebreid programma aan. Dat wil zeggen dat ‘s morgen en ‘s middags en soms ook in de avonduren activiteiten plaatsvinden. Tussen de spelen en de maaltijden door blijft er voldoende tijd over waarin deelnemers zichzelf kunnen vermaken. We vinden het belangrijk dat de kinderen samen met de leiding zorgen voor de gang van zaken op het kamp. Daarom worden met de groepjes ook corveetaken gedaan. Van het corvee maken we een gezellige activiteit. We besteden veel aandacht aan de hygiëne op kamp, zowel bij de deelnemers als bij huishoudelijke zaken.


Kennismaking

Wij komen bij u langs, als uw kind voor het eerst mee op kamp gaat. In een kennismakingsgesprek kunnen dan alle vragen aan de orde komen die u heeft. De coördinator van het kamp of een ander staflid zal dan uitgebreid vertellen hoe het er op kamp aan toe gaat. Onderwerpen als pesten, heimwee en soms wat moeilijk gedrag zijn bij de leiding bekend. Op trainingsweekends wordt ruim aandacht hieraan besteed. Als u er vragen over heeft, vertellen wij u graag hoe wij daarmee gewoonlijk omgaan.

 

We beantwoorden graag al je vragen. Je kunt ons bereiken op info@skkweb.nl. We vertellen je graag meer over onze identiteit,  zorgplicht voor deelnemers en over onze kampleiding.